Τρίτη, 31 Αυγούστου 2010

Ποια είναι η αλήθεια για τα πρόστιμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Μεγάλη συζήτηση γίνεται για τα πρόστιμα που επιβάλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού στις εταιρείες που παραβιάζουν το δίκαιο του ανταγωνισμού. Συνήθως η κουβέντα είναι για το κατά πόσο τα πρόστιμα τελικά εισπράττονται.

Οι δημόσιες συζητήσεις θεωρούν ευνοϊκό για τα καρτέλ το γεγονός της καθυστερημένης είσπραξης αυτών των προστίμων και δεν ασχολούνται με το κατά πόσο τα πρόστιμα αποτελούν αποτρεπτικό παράγοντα για τις ισχυρές εταιρείες να παρανομήσουν.

Με αυτό που δεν ασχολείται ο κόσμος είναι το ύψος των προστίμων σε σύγκριση με τα κέρδη που αποκομίζουν οι εταιρείες το διάστημα που παρανομούν. Βέβαια τα κέρδη των εταιρειών δεν είναι μόνο τα κέρδη των ισολογισμών τους αλλά και η εξόντωση του ανταγωνισμού το διάστημα που παρανομούν (ποσό που δύσκολα μπορεί να υπολογιστεί αλλά είναι και αυτό τεράστιο).

Παρακάτω ακολουθούν μερικά αποκαλυπτικά στοιχεία για να γίνει κατανοητό το «ανέκδοτο» των προστίμων της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Τα στοιχεία αφορούν και υποθέσεις οι οποίες δεν έχουν τελεσιδικήσει και στις οποίες παραμένει ακόμα ανοιχτό το ενδεχόμενο να αθωωθούν οι πρωτόδικα καταδικασμένες εταιρείες.

ΝΕΣΤΛΕ

Η εταιρεία ΝΕΣΤΛΕ κρίθηκε ένοχη από την Επιτροπή Ανταγωνισμού το 2009 για παραβάσεις που διέπραξε το χρονικό διάστημα 2003-2008. Της επεβλήθη πρόστιμο 30,000,000€. Με βάση τα συνηθισμένα, το Διοικητικό Εφετείο (αν δεν μηδενίσει τελείως το πρόστιμο σε περίπτωση αθώωσης της εταιρείας) θα το μειώσει κατά 40%, δηλαδή θα πληρώσει η εταιρεία (μετά από τέσσερα χρόνια) 18,000,000€.

Το ίδιο χρονικό διάστημα (2003-2008) τα κέρδη της εταιρείας Νεστλε στην Ελλάδα (με βάση του επίσημους ισολογισμούς της) ήταν 459,000,000€

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκεται αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο

http://www.epant.gr/apofasi_details.php?Lang=gr&id=289&nid=543

Δηλαδή συνοπτικά:

Παρανομίες από το 2003-2008. Κέρδη το ίδιο διάστημα 459,000,000€. Πρόστιμο που θα πληρώσει για τις παρανομίες το 2013=18,000,000€

Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης ΑΕ - 3Ε

Η εταιρεία Ελληνική Εταιρεία Εμφιάλωσης ΑΕ (3Ε-Κοκα Κόλα) τιμωρήθηκε το 2002 για παράνομες πρακτικές από το 1991 έως και το 1999. Το πρόστιμο που της επεβλήθη ανήλθε σε 2,934,702€, δηλαδή στο 0,59% των πωλήσεών της του έτους 1999 (περίπου 500,000,000€). Χωρίς να έχουμε ακριβή στοιχεία εκτιμούμε ότι οι πωλήσεις της εταιρείας για το διάστημα που βρέθηκε να παρανομεί ανήλθαν σε ποσό ανωτέρω των 3,000,000,000€ (τρία δισεκατομμύρια ευρώ).

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκεται αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο

http://www.epant.gr/apofasi_details.php?Lang=gr&id=264&nid=362

Η εταιρεία τελικά δεν εφάρμοσε την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τιμωρήθηκε με νέο πρόστιμο 8,662,000€ το 2006 για μη εφαρμογή της απόφασης τα έτη 2002-2005. Δηλαδή η εταιρεία, για λόγους δικούς της, συνέχισε να παρανομεί.

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκεται αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο

http://www.epant.gr/apofasi_details.php?Lang=gr&id=268&nid=344

Το ίδιο χρονικό διάστημα που η εταιρεία δεν εφάρμοσε την απόφαση (2002-2005) τα κέρδη της εταιρείας 3Ε (με βάση του επίσημους ισολογισμούς της) ήταν 1,295,000,000€ (ένα δισεκατομμύριο διακόσια ενενήντα πέντε εκατομμύρια ευρώ).

Δηλαδή συνοπτικά:

Παρανομίες από το 1991-2005. Κέρδη το ίδιο διάστημα περίπου 2,000,000,000€. Πρόστιμο που θα πληρώσει για τις παρανομίες=10,000,000€

ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ

Η εταιρεία ΚΑΡΦΟΥΡ-ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕ τιμωρήθηκε το 2010 από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με πρόστιμο 12,512,000€ για παραβάσεις της νομοθεσίας τα έτη 2003-2008.

Με βάση τα συνηθισμένα, το Διοικητικό Εφετείο (αν δεν μηδενίσει τελείως το πρόστιμο σε περίπτωση αθώωσης της εταιρείας) θα το μειώσει κατά 40%, δηλαδή θα πληρώσει η εταιρεία (μετά από τέσσερα χρόνια) 7,000,000€.

Οι πωλήσεις της εταιρείας το ίδιο χρονικό διάστημα (2003-2008) ανήλθαν στο ποσό των 8,694,000,000 (οκτώ δισεκατομμύρια εξακόσια ενενήντα τέσσερα εκατομμύρια ευρώ).

Η σχετική απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκεται αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο

http://www.epant.gr/apofasi_details.php?Lang=gr&id=312&nid=606

Δηλαδή συνοπτικά:

Παρανομίες από το 2003-2008. Πωλήσεις το ίδιο διάστημα περίπου 8,694,000,000€. Πρόστιμο που θα πληρώσει για τις παρανομίες=7,000,000€

Ξενόγλωσσο βιβλίο

Το 2009 τιμωρήθηκαν από την Επιτροπή Ανταγωνισμού σειρά εταιρειών της έκδοσης και διακίνησης ξενόγλωσσου βιβλίου με πρόστιμα συνολικού ύψους 20,000,000€ για παραβάσεις από το 2001 έως το 2008.

Το Διοικητικό Εφετείο (αν δεν μηδενίσει τελείως το πρόστιμο σε περίπτωση αθώωσης των εταιρειών) θα μειώσει τα πρόστιμα κατά 40%, δηλαδή θα πληρώσουν οι εταιρείες (μετά από τέσσερα χρόνια) 12,000,000€.

Το ίδιο χρονικό διάστημα (2001-2008) οι εταιρείες αυτές είχαν κύκλο εργασιών περίπου 1,000,000,000€ (ένα δισεκατομμύριο ευρώ) και κέρδη περίπου 80,000,000€

Οι σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού βρίσκονται αναλυτικά στους ακόλουθους συνδέσμους.

http://www.epant.gr/apofasi_details.php?Lang=gr&id=289&nid=584

http://www.epant.gr/apofasi_details.php?Lang=gr&id=289&nid=576

Δηλαδή συνοπτικά:

Παρανομίες από το 2001-2008. Πωλήσεις το ίδιο διάστημα περίπου 1,000,000,000€. Πρόστιμο που θα πληρώσουν για τις παρανομίες=12,000,000€

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Με εκτίμηση

ΥΓ

Η Υπουργός Οικονομίας αφοσιωμένη στην μάχη κατά των καρτέλ έδωσε στην δημοσιότητα, έτοιμο προς κατάθεση στην Βουλή στις 20/5/2010 τον νόμο για τις αποζημιώσεις των θυμάτων των καρτέλ (εφαρμογή της Λευκής Βίβλου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Ύστερα από πιέσεις των καρτέλ ο νόμος εξαφανίστηκε και έως σήμερα δεν έχει κατατεθεί στην Βουλή για ψήφιση.

ΥΓ1

Η Υπουργός Οικονομίας έχει στην διάθεσή της τις προτάσεις της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για αλλαγή του νόμου περί ανταγωνισμού από τον Μάιο του 2010. Όπως η ίδια είπε σε συνέντευξη της ο νέος νόμος θα έρθει προς ψήφιση σε δυο μήνες, δηλαδή τον Νοέμβριο του 2010 !!!!! Μάλλον θα έρθει προς ψήφιση όσο ήρθε και ο νόμος για τις αποζημιώσεις των θυμάτων των καρτέλ.

πηγή: Stop Cartel

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin