Σάββατο, 26 Φεβρουαρίου 2011

ΠΑΚΟΕ: Δειγματοληψία σε εμφιαλωμένο νερό και αποτελέσματα

Το ΠΑΚΟΕ είναι αντίθετο με τη κατάχρηση πλαστικών μπουκαλιών για την εμφιάλωση νερού. Πρέπει να γνωρίζετε ότι πρόσφατη έρευνα που έχει γίνει από ην Ε.Ε. διαπίστωσε ότι μέσα στο πλαστικό μπουκάλι κατοικοεδρεύει ένα επικίνδυνο χημικό στοιχείο που λέγεται αντιμόνιο.

Πέρα από τα παραπάνω όμως το ΠΑΚΟΕ έκανε πρόσφατα, μέσα στο Μάη δειγματοληψίες και αναλύσεις που, τα οποία αποτελέσματα των οποίων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα
Σε όλα τα δείγματα που ελήφθησαν η αναγραφόμενη ημερομηνία ανάλυσης απείχε πολύ από την ημερομηνία λήξης του νερού. Επίσης σε κανένα δείγμα δεν ανιχνεύθηκε παρουσία κωλοβακτηριοειδών, οπότε τα εξεταζόμενα εμφιαλωμένα νερά είναι μικροβιολογικά ασφαλή.TNTC: Απροσδιόριστος αριθμός
Συμπεράσματα
1. Για την εκτίμηση της ποιότητας των εμφιαλωμένων νερών από χημικές παραμέτρους, μετρήθηκαν τα παραπάνω pH, φωσφορικά (P2O5), νιτρικά (ΝΟ3), θειϊκά (SO4), χλωριόντα (Cl) και εξασθενές χρώμιο [Cr (VI)]. Οι συγκεντρώσεις όλων των παραμέτρων βρέθηκαν μέσα σε επιτρεπόμενα όρια, εκτός του εξασθενούς χρωμίου, (βλέπε πίνακα).
2. Από μικροβιολογικές παραμέτρους, σε κανένα από τα δείγματα που εξετάστηκαν δεν αναπτύχθηκαν κολοβακτηριοειδή, Escherichia Celi, εντερόκοκκοι. Αναπτύχθηκαν όμως ψευδομονάδες που είναι πολύ επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία.

πηγή: ΠΑΚΟΕ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin