Δευτέρα, 4 Ιουνίου 2012

Ποιά δικαιοσύνη;

Το σπαθί η δικαιοσύνει το κρατάει
για να επιβάλει το νόμο του ισχυρού.
Έπειτα από την καταγγελία της συλλογικής σύμβασης εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων και το αδιέξοδο των διαπραγματεύσεων (οι εργοδότες ζητούν μείωση μισθού και επιδομάτων κατά 70% και κατάργηση του ωραρίου) προκηρύχθηκε απεργία με αίτημα την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων. Η απεργία κρίθηκε παράνομη σε έκτακτη συνεδρίαση του μονομελούς πρωτοδικείου Αθηνών την Κυριακή 3 Ιουνίου 2012 (απόφαση 1047/2012).

Η απόφαση παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί η απεργία κρίθηκε παράνομη λόγω της μη διάθεσης προσωπικού ασφαλείας:
«Ο ισχυρισμός των εναγομένων ότι δεν έχουν τέτοια υποχρέωση για διάθεση προσωπικού ασφαλείας λόγω της φύσεως της εργασίας που παρέχουν οι οδηγοί, καθόσον τα τουριστικά λεωφορεία, όταν δεν εκτελούν δρομολόγιο φυλάσσονται σε χώρους στάθμευσης από το αρμόδιο προς τούτο προσωπικό των εταιριών, και οι οδηγοί δεν έχουν υποχρέωση φύλαξης των εγκαταστάσεων αυτών και των λεωφορείων, είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος, διότι η υποχρέωση για διάθεση προσωπικού ασφαλείας υπάρχει για όλες τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, ανεξάρτητα από το είδος της επιχειρήσεως όπου γίνεται η απεργία[...] Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, εφόσον δεν τηρήθηκε η από το νόμο απαιτούμενη προϋπόθεση της διάθεσης προσωπικού ασφαλείας, η ένδικη απεργία είναι παράνομη»
Η δικαιοσύνη χάνει το νόημά της όταν μένει στο γράμμα και δεν μπαίνει στην ουσία του νόμου. Τι ακριβώς θα κάνει ως προσωπικό ασφαλείας ο οδηγός δεν μας το εξηγεί ο δικαστής.

Για την ικανοποίηση των δικαστηρίων, σε μελλοντικές κηρύξεις απεργιών θα πρέπει να διατίθεται ονομαστικά το προσωπικό με τα καθήκοντα ασφαλείας που αναλαμβάνει. π.χ. Ο κυρ Γιάννης θα διατεθεί για να επιθεωρεί ότι δεν είναι ξεφούσκωτα τα λάστιχα των τουριστικών λεωφορείων κάτι που αποτελεί μέγα κίνδυνο για τους τουρίστες των ακινητοποιημένων λεωφορείων.

Η απόφαση κλείνει με στάθμιση των συμφερόντων των απεργών σε σχέση με τα συμφέροντα του εργοδότη. Ο νόμος δίνει αυτή την δυνατότητα και αν είναι δυσανάλογη η ζημιά της επιχείρησης σε σχέση με την αναμενόμενη ωφέλεια των απεργών τότε η απεργία μπορεί να κριθεί καταχρηστική.
«Περαιτέρω, δεν είναι αναγκαία η έρευνα των λοιπών βάσεων της αγωγής περί καταχρηστικής ασκήσεως του δικαιώματος των εναγομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων να προσφύγουν σε απεργία με αίτημα να διατηρηθούν αναλλοίωτοι οι όροι αμοιβής και εργασίας όπως προβλέπονται στην προηγουμένως ισχύουσα ομοιοεπαγγελματική ΣΣΕ, αφενός μεν λόγω της παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης, επιπλέον δε διότι ο χρόνος που επιλέχθηκε για την πραγματοποίηση της απεργίας, λόγω της επικείμενης αργίας του Αγίου Πνεύματος και της έναρξης της τουριστικής περιόδου, καθιστά τις συνέπειες ακόμη περισσότερο δυσβάστακτες για τον κλάδο και συνεπάγεται οικονομική καταστροφή του συνόλου των επιχειρηματιών και απώλεια εσόδων σε βάρος της εθνικής οικονομίας, δηλαδή ζημία δυσανάλογη σε σχέση με το όφελος που προσδοκούν οι εργαζόμενοι»
Η «καταστροφή του κλάδου» και η «απώλεια εσόδων» της εθνικής οικονομίας μπαίνει στη ζυγαριά και βρίσκεται σημαντικότερο από την εξαθλίωση των εργαζομένων που μάχονται για την αξιοπρεπή διαβίωσή τους. Στην ίδια ζυγαριά μπήκε και το μνημόνιο, ο μηχανισμός που δημιούργησε την ύφεση, και κρίθηκε συνταγματικός.

Όσον αφορά το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας, αυτό μπορούν οι οδηγοί να το εξασκήσουν κατά τους μήνες που δεν υπάρχουν τουρίστες, τότε θα απαλλάξουν και τους εργοδότες από την καταβολή του μισθού και πλέον θα έχουμε ισορροπία στον δικαστικό ζυγό.

Το κίνημα δεν πληρώνω είναι στο πλευρό όλων των αγωνιζόμενων εργαζομένων για την ανατροπή και την δημιουργία μιας ανθρώπινης και δίκαιης κοινωνίας.


Δικαστική απόφαση κήρυξης παράνομης απεργίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων

LinkWithin