Πέμπτη, 28 Οκτωβρίου 2010

Ποιοί είναι οι Τελώνες;

Γράφει για την παραβολή Τελώνου καί Φαρισαίου ο Ἀρχιμανδρίτης Γιαννακόπουλος Ἰωήλ στην Ἁγία Ζώνη:

Τελῶναι ἔλεγοντο οἱ ἄνθρωποι, οἱ ὁποῖοι ἐλάμβανον ἐκ τοῦ Δημοσίου τήν ἄδειαν νά εἰσπράττουν τούς φόρους τῶν διοδίων ἀντί ὡρισμένης χρηματικῆς πρός τό Δημόσιον καταβολῆς. Δία νά δυνηθοῦν ὃμως νά ἐπαρκέσουν εἰς τήν καταβολήν τοῦ ποσοῦ καί πλουτίσουν αὐτοί οἱ ἲδιοι προέβαινον εἰς αὐθαιρεσίας, κλοπάς, βαρεῖς φόρους. Ἐντεῦθεν αἱ ἀδικίαι καί ἡ συνταύτισις τοῦ Τελώνου μέ τόν Ἁμαρτωλόν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

LinkWithin